Serviceavtale

Tresker korn
Det er straks tid for innhøsting. Og det er sesong for kontroll og bekjempelse av rotter og mus. Nå blir nettene lengre og kjøligere og skuronna gjør sitt til at mus og rotter søker nye boplasser for vinteren.

I den kalde årstiden ser mus og rotter etter varmere steder. Både mus og rotter vandrer ut og inn av en bygning i den kalde årstiden. Hvis det er stabilt kaldt er mus og rotter i mindre aktivitet utendørs. Sørg for at du har alt under kontroll. Hvis ikke kan du ta kontakt i dag slik at vi sammen kan sette opp et opplegg for kontroll og bekjempelse av mus og rotter. Et slikt opplegg blir ivaretatt av en serviceavtale. Hva en servicavtale innebærer og hva den koster er tilpasset hvert enkelt sted. Ta kontakt i dag for en uforpliktende besøk som danner grunnlaget for et tilbud.