Inspeksjon

Hver gård og virksomhet har ulike vilkår og behov for hvordan man skal ha kontroll og bekjempe rotter og mus. Derfor tilpasser vi her avtale til hvert enkelt sted. Et inspeksjonsbesøk som gir grunnlag for et tilbud på en servicavtale.

Det kreves i dag at man har kontroll på rotter og mus og dokumenterer dette. Hva en slik kontroll innebærer er forskjellig fra sted til sted i og med at forholdene er forskjellige. For å kunne tilpasse kontroll og bekjempelse av rotter og mus best mulig bør man ha en servicavtale. En inspeksjon gir grunnlag for å sette opp et tilbud på en servicavtale. Inspeksjonsbesøket er helt uforpliktende. Ta kontakt i dag slik at vi kan avtale et tidspunkt.