Enkeltoppdrag

Ofte opptrer skadedyr slik at det kreves flere bekjempelsestiltak over tid. Da passer det best med en servicavtale. Men enkelte ganger ønsker man kanskje kun ett besøk eller besøk ved behov. Da skrives en "jobbkontrakt" for det enkelte oppdraget med pris avtalt på forhånd.