Dokumentasjon

Er du lei av å dokumentasjon og papirarbeid? Vi tar i allefall av oss dokumentasjonen på skadedyrkontrollen.

Med en servicavtale slipper du å tenke på dokumentasjonen som kreves av KSL og HMS eller andre instanser - det tar vi oss av! Med en serviceavtale følger det en perm hvor alle nødvendige papirer står. Der settes også rapportene som blir skrevet for hver service. Hvis en ulykke skulle inntreffe ved at andre enn rotter og mus har fått i seg preparatene vi bruker, kan man i det man drar til lege eller veterinær ta med seg permen hvor produktdatabladene er.