Rotter og mus

Rotte- og museaktivitet krever ofte flere behandlinger for at resultatet skal bli vellykket. En slik oppfølging ivaretas ved en servicekontrakt som er på 4 eller 6 besøk gjennom året. Nødvendige ekstrabesøk mellom rutinebesøkene er gratis

Korte fakta om rotter

Kan man bli syk av å være i nærheten av rotter?

Ca. 30 ulike infeksjonssykdommer kan overføres til mennesker via rotter. Smittespredning skjer ved bitt, spredning av parasitter, forurensing av matvarer, drikkevann og badevann. Altså kan rotter øke risikoen for å bli syk. Det er nærliggende å tenke på pest når det gjelder rotter, men det er det ikke lenger noen reel fare for.

Weils sykdom forårsakes av spiralbakterien Leptospirose som finnes i rottens urin. Denne sykdommen regnes idag som en av de mest alvorlige som rottene fører med seg. Både rotter og mus tisser mens de går og de som har bakterien sprer den derfor i stort omfang. Bakterien trives best i fuktige miljøer. I en undersøkelse i fra 2005 til 2007 viste at det var overraskende mange rotter som var bærer av bakterien. Bakterien går inn gjennom smårifter og sår og inn i blodet via sin spriale utforming. Bakterien gjemmer seg i en viss grad for immunforsvaret i de første 5 til 14 dagene, slik at den oppformerer seg kraftig. Weils sykdom er en sykdom som først utarter seg som en alminnelig influensa og kan i enkelte tilfeller utvikle seg til alvorlige tilfeller og i værste fall ha et dødelig utfall. Denne sykdommen har hatt økt forekomst i Danmark i de siste årene og i 2007 var det 21 tilfeller av sykdommen. Les mer på Folkehelseinstituttet sine sider.

Hva skal til for at rottene skal trives?

Rotter har tre ting de ønsker oppfylt - vann, mat og skjulested. Får rottene disse tre ønskene oppfylt, øker ofte antallet. I førsøk hvor man har gitt rotta de beste forhold har ett rottepar blitt til 860 i løpet av ett år. Med andre ord - rydder man opp og fjerner steder for rotta å skjule seg eller fjerner vann og mat, har man allerede redusert sjansen for at rottene skal slå seg ned. Enkelte ganger har rottene etablert seg i ganger under bakken eller i/under bygninger hvor de skjuler seg. Da er det viktig å iverksette riktig bekjempelse.

Hvordan finner rottene frem?

Både rotter og mus tisser mens de går. Dermed legger de igjen spor som de følger. Av den grunn er det viktig å gjøre reint områder hvor rotter eller mus har gått. Skal man fjerne rotte- eller musemøkk, bruk fuktig papir eller klut. Ikke bruk støvsuger da dette virvler opp støv som er helseskadelig.

Skeptisk?

Rotter er ofte skeptiske til nye gjenstander og lukter. Derfor er det ikke alltid like lett å få rotta til å gå inn i en ny-utplassert åtestasjon med giftig åte. Det tar ofte litt tid før rotta tørr å gå inn i en ny åtestasjon. Derfor må man enkelte ganger bruke alternative metoder.

Hvor fort dør rotta når den spiser forgiftet åte?

Ofte går det 3 - 5 dager før ei rotte dør av å spise forgiftet åte. Rotta pleier å smake litt først på ny mat før den kaster seg over matfatet. Rotta har god hukommelse og det er derfor er det viktig at rotta ikke husker at den ble kvalm eller syk av å spise forgiftet åte. Giften som brukes er antikoagulerende. Hele tiden hos pattedyr ryker små blodårer når vi er i bevegelse og støter borti ting. Blodet har en egen evne til størkne, eller koagulere som det heter. Giften fjerner evnen til å koagulere og dermed vil rotta dø av indre blødninger. Men den dør først når den har brukt sin egen reserve av motgiften vitamin K1 som finnes i leveren. Denne reserven varer ofte i 2 til 3 dager avhengig av hvor mye giftig åte rotta har spist.

Dør vånd/jordrotte av rottegift?

I utgangspunktet tåler ikke jordrotte antikoagulerende preparater. Men den spiser som oftest røtter. Og røtter inneholder motgiften vitamin K1. Derfor er det ikke så enkelt å bekjempe jordrotter med antikoagulerende preparater.