I løpet av 2013 vil det ikke være lovlig å kjøpe rotte og musegift i løs vekt.

Hvis man får et rotteproblem skal man kontakte et skadedyrkontrollfirma.

Det vil bli lov å kjøpe musegift i engangsåtestasjoner som det ikke er mulig å åpne og heller ikke mulig å etterfylle. Disse åtestasjonene er kun lov å bruke innvendig og er kun beregnet på mus.

Vi håper at disse nye reglene ikke er med på å gi rotter og mus bedre mulighet for å overleve, men at rett bekjempelse blir satt inn i rett tid.

Samtidig er vi stolte av å kunne fortelle at vi er det eneste firmaet som har tatt kontakt med KLIF (Klima og forurensningsdepartementet) og FHI (Folkehelsa) for at det nye regelverket ikke skal gjelde gårdbrukere. Evt at gårdbrukere med plantevernbevis skal kunne få utføre noe skadedyrbekjempelse selv. Årsaken til at vi engasjerer oss i dette, er at enkelte ønsker å gjøre dette selv. Det syns vi er helt ok, så lenge servicen blir utført systematisk. Tidligere solgte vi "gjør-det-selv" produkter som var tilpasset gårdbrukernes behov. Der fulgte det med alt nødvendig utstyr og en perm ferdig oppsatt for å utføre dokumentasjonen. Vi satte bondelaget på saken og de har nå en dialog med KLIF for å se på vårt forslag.

Vi gir ikke skadedyrene en sjans!